Почитувани потрошувачи,

Во секоја категорија на производи ке ги најдете нашите бесплатни калкулатори кој ке ви овозможат планирање на потребниот градежен материјал, време и средства за вашиот градежен проект.

Калкулаторите се формулирани според техничките податоци превземени од производителите и се однесуваат на генералните - општи пресметки.

Ве молиме пред да направите порачка да се консултирате со стручно лице или изведувачот на работите. Калкулациите варираат во зависност од индивидуалната специфичност на објектот, желбите на инвеститорот и начинот на изведба од страна на изведувачот за кој Ројал Инвест не може и не превзема одговорност.

 

Калкулатор за блокови 

Калкулатор за Блокови
внеси ширина м1
внеси должина м1
вкупна површина
 
м2
блок 12 х 25 х 25
 
ком
блок 20 х 25 х 25
 
ком
блок 20 х 33 х 25
 
ком
влок 12 х 40 х 25
 
ком
блок 16 х 40 х 25
 
ком
монта 14 х 33 х 25
 
ком
ферт греди
 
м1
бетонски блок 
 
ком
гитер (обичен и фасаден)
 
ком
 

 

 


 

Калкулатор за керамиди и покривки

Калкулатор за керамиди и покривки
внеси ширина м1
внеси должина м1
вкупно покривна површина
 
м2
керамиди ТОНДАХ Виница
 
ком
керамиди Нексе
 
ком
капаци за керамиди
 
ком
завршни керамиди
 
ком
снегобрани  (2 реда)
 
ком
аквалајн табли
 
ком
шајки
 
ком
капаци
 
ком
Шиндра
 
ком
Шајки за шиндра
 
кг
Лепило за шиндра
 
ком
 

 

 


 

Калкулатор за фасада

Калкулатор за фасада
внеси ширина на ѕид м1
внеси должина на ѕид м1
вкупна површина
 
м2
основен премаз (Врска-У)
 
L
лепак за стиропор
 
кг
стиропор 5
 
м2
пластични типли за стиропор
 
ком
Пластична рабиц мрежа
 
м2
Лепак за мрежа
 
kg
Абрив 1мм. 2мм. 3мм. (завршен) слој
 
кг
 

 

 


 

Калкулатор за ѕидни и тавански облоги

Калкулатор за ѕидни и тавански облоги
внеси ширина м1
внеси должина м1
вкупна површина
 
м2
гипс плоча (табла) 125х200
 
ком
уд профил
 
м1
цд профил
 
м1
директен држач
 
ком
брз штраф
 
ком
типла к6
 
ком
перлфикс
 
кг
фуген филер
 
кг
бандаж трака
 
м1
термо изолација
 
м2
 

 

 


 

Калкулатор за преградни ѕидови

Калкулатор за преградни ѕидови
внеси ширина м1
внеси должина м1
вкупна површина
 
м2
гипс плоча (табла) 125х200
 
ком
ув профил
 
м1
цв профил
 
м1
директен држач
 
ком
брз штраф
 
ком
типла к6
 
ком
перлфикс
 
кг
фуген филер
 
кг
бандаж трака
 
м1
термо изолација
 
м2
 

 

 


 

Калкулатор за подови

Калкулатор за подови
внеси ширина м1
внеси должина м1
Вкупна површина ламинат
 
м2
Бродски под (Патос)
 
м2
изолациона подлога
 
м2
ќош лајсни
 
м1