ЦПЛ Ламинирани врати изработени од (Continuous Pressure Laminate)  високо квалитетен материјал кој е отпорен на гребење, абење и домашна хемија. Дополнителна заштита со водоотпорен премаз на горна и долна страна.

 


 

 

ЦПЛ Еднокрилни врати
bela_vrata.jpg
ЦПЛ Бела-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило
grafit_vrata.jpg
ЦПЛ Графит-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило
kapucino_vrata.jpg
ЦПЛ Капучино-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило

 

 

premium_dab_vrata.jpg
ЦПЛ Премиум Даб-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило
rokvud_vrata.jpg
ЦПЛ Роквуд-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило
tabako_orev_vrata.jpg
ЦПЛ Табако Орев-П1

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки, монтажа.

Цена
8.360 крило со саќе / 9.600 полно крило

 


ЦПЛ Врати со отвор и надсветло
p3_bela.png
ЦПЛ Бела-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло, монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p3_grafit.png
ЦПЛ Графит-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p3_cappuccino.png
ЦПЛ Капучино-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

 

p3_premium.png
ЦПЛ Даб Премиум-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p3_rockwood.png
ЦПЛ Роквуд-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p3_tabacco.png
ЦПЛ Табако Орев-П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

 

p4_bela.png
ЦПЛ Бела-П4

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло, монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p4_cappuccino.png
ЦПЛ Капучино-П4

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p4_grafit.png
ЦПЛ Графит-П4

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

 

p4_premium.png
ЦПЛ Премиум Даб-П4

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p4_rockwood.png
ЦПЛ Роквуд-П4

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
p4_tabacco.png
ЦПЛ Табако Орев-П4

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

 

nadsvetlo_bela.png
ЦПЛ Надсветло Бела

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
nadsvetlo_cappuccino.png
ЦПЛ Надсветло Капучино

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
nadsvetlo_grafit.png
ЦПЛ Надсветло Графит

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

 

nadsvetlo_premium.png
ЦПЛ Надсветло Премиум Даб

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
nadsvetlo_rockwood.png
ЦПЛ Надсветло Роквуд

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило
nadsvetlo_tabacco.png
ЦПЛ Надсветло Табако Орев

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
10.590 крило со саќе / 11.830 полно крило

ЦПЛ Двокрилна врата
dvokrilna_p1_bela.png
ЦПЛ Двокрилна Бела П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p1_cappuccino.png
ЦПЛ Двокрилна Капучино П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p1_grafit.png
ЦПЛ Двокрилна Графит П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

dvokrilna_p1_premium.png
ЦПЛ Двокрилна Премиум Даб

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p1_rockwood.png
ЦПЛ Двокрилна Роквуд

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p1_tabacco.png
ЦПЛ Двокрилна Табако Орев П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

dvokrilna_p3_bela.png
Двокрилна Бела П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p3_cappuccino.png
Двокрилна Капучино П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p3_grafit.png
Двокрилна Графит П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

dvokrilna_p3_premium.png
Двокрилна Премиум Даб П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p3_rockwood.png
Двокрилна Роквуд П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p3_tabacco.png
Двокрилна Табако Орев П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

dvokrilna_p4_bela.png
Двокрилна Бела П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p4_cappuccino.png
Двокрилна Капучино П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p4_grafit.png
Двокрилна Графит П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

dvokrilna_p4_premium.png
Двокрилна Премиум Даб П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p4_rockwood.png
Двокрилна Роквуд П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило
dvokrilna_p4_tabacco.png
Двокрилна Табако Орев П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
16.720 крило со саќе / 19.200 полно крило

 

ЦПЛ Лизгачки врати

 

lizgacka_bela.png
ЦПЛ Лизгачка Бела

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе
lizgacka_grafit.png
ЦПЛ Лизгачка Графит

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе
lizgacka_hrast.png
ЦПЛ Лизгачка Премиум Даб

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе

 

lizgacka_kapucino.png
ЦПЛ Лизгачка Капучино

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе
lizgacka_orah.png
ЦПЛ Лизгачка Табако Орев

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе
lizgacka_rockwood.png
ЦПЛ Лизгачка Орев

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
12.700 крило со саќе

 


Бесплатна испорака за сите градови во Македонија за сите модели на врати.  

Монтажа 1000 ден, 1200 ден за само една врата,со надсветло,лизгачка,двокрилна. Демонтажа или кроење 400 ден.Монтажата не е вклучена во цената.

Погледнете ја галеријата на успешно испорачани и квалитетно монтирани производи.