Карактеристики:

*Димензии: 2050х950х70 мм
                    2050x900x70 мм
                    2050x860x70 мм
*Правец на отварање навнатре и нанадвор
*Длабочина на касата - 120 мм
*Дебелина на челикот на крилото  - 0.8 мм
*Дебелина на челикот на рамката 1.4 мм
*Обложена со трансферно пресликана фолија
*Исполнета со ТЕРВОЛ
*Заклучување на 5 позиции во 10 точки

*Цилиндри  - ISEO (доплата 1,000 денари)

*Врататa има 3 години гаранција 
*Звучна изолација do 30db
*Прагот е изработен од инокс
*Димензии на отвор потребни за да се монтира врата од 950 мм се 2070х970 мм
*Димензии на отвор потребни за да се монтира врата од 900 мм се  2070x920 мм
*Димензии на отвор потребни за да се монтира врата од 860 мм се  2070x880 мм