Цените се однесуваат само на ламинатниот под. За да добиете вкупна цена на м2 со лајсни и стандарден 2мм филц пресметајте + 60 ден/м2 од цената на ламинатниот под.

 

Монтажа 60 ден/м2, демонтажа 30 ден/м2. Монтажата не е вклучена во цената и е предмет на договор помеѓу купувачот и монтерот.