Ламинат-Најчести прашања

Што вклучува цената?+

Имате ли монтажа?+

Превоз имате ли?+

Како се плаќа?+

Ако ми остане?+

Колку ми треба?+

Имам стар паркет?+

8mm Baner 31

8mm Baner 32kl

10mm Baner

12mm Baner