Ламинат-Најчести прашања

Што вклучува цената?+

Имате ли монтажа?+

Превоз имате ли?+

Подно греење?+

Ако ми остане?+

Колку ми треба?+

Имам стар паркет?+