Uslovi na isporaka

Скопје

Бесплатна испорака за сметки над 10.000 ден за ентериер материјали.

Доплата од 500 ден за сметки под 10.000 ден за ентериер материјали.

Бесплатна испорака за карабина градежни материјали за сметка над 20.000ден

Сметки под 3.000 денари не се испорачуваат

 

Македонија

Бесплатна испорака за сметки над 10.000 ден
Под тој износ каргото го плаќа купувачот.

Собни врати и кваки, инокс оџаци и ќумци, термостоп премази се испорачуваат без лимит

Не сме во можност да испорачаме тешки и габаритни градежни материјали и влезни врати

 

Специјални нарачки

За специфични нарачки, проекти, камионски и палетни испораки можеме да понудиме превоз за сите градови по договор.

Контактирајте не за повеќе детали

 

Транспоротот е до првиот пристапен влез на објектот. Истоварот е до самото возило. Ве молиме направете проверка на пристигнатата нарачка. Со приемот и потпишувањето ја потврдувате исправноста и точноста на нарачката со што понатамошни рекламции не се возможни освем за фабричките гаранции на материјалите кој подлежат. Ројал Инвест не сноси одговорност за идното складирање, манипулирање и инсталација на нарачаните материјали. 


 

 

Plakanje Karticka

Начини на плаќање 

- Со дебитни или кредитни картички 
ВИЗА, МАСТЕР , МАЕСТРО од било која банка без никаква провизија или надомест.
Плаќањето со картички може да биде во продажен салон, при достава на шофер (Скопје), и ON-LINE со добиена про фра од наш продажен агент.

- Одложено плакање на 6 рати без камата со картичките на  Стопанска банка за одредена група на производи.

-Плаќањето со готовина 
Во нашето продажно место, на шофер при достава(Скопје)
 

Плаќање преку трансакциска сметка

За да обезбедите брзо , едноставно, и безбедно палаќање, без да губите непотребно време да извадите и носите готовина. Жиро сметки:

  • 380104161701103 - Про Кредит Банка
  • 200002831939824 - Стопанска банка

 


 

Uslovi Rabota Final

Замена или враќање на производите е можна со приложена фискална сметка во рок од 15 дена од денот од кога производот е купен, доколку производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети. *Закон за заштита на потрошувачите. Купувачот е должен да ги донесе во сопствена организација производите за замена во просториите на Ројал Иивест. Замената се врши под видео надзор и во присуство на овластено лице кое за вратениот производ издава сторна сметка.

Кај специјалните нарачки со уплатата купувачот ја потврдува точноста и исправноста на нарачката која е направена по негово барање и параметри. Купувачот е запознаен и согласен дека за ваквите нарачки не е возможна замена, менување или откажување на нарачката во било која форма или рок.
Специјални нарачки се сите оние нарачки за кој купувачот дава посебни мерки и други напатсвија за количината, димензиите, типот и дезенот на производот (прозори, врати, тонирање бои, малтери и слично)

Препораките и советите за производите или изведбата/монтажата се од информативен и необврзувачки карактер и се издаваат по барање на купувачите со цел олеснување и завршување на потребната работа.
Роковите,цените и начинот на работа клиентот ги договара одделно со овластените монтери или приватно ангажирани изведувачи кој одговораат за изведената работа. Пред инсталација прочитајте ги упатствата од производителот и консултирајте се со стручно лице . Ројал Инвест не врши изведба и монтажа на нарачаната роба и не одговара за правилна инсталација и одржување на истата.