Блокови-најчести прашања

Дали имате превоз?+

Зашто сипорекс блоковите?+

Сипорекс блок

Димензија на блок 62cm x25cm
6.4ком во м2 

Дебелини:
5cm = 90ден/парче
10cm = 120 ден/парче
12.5cm = 145ден/парче
15cm = 175ден/парче
20cm = 235ден/парче

-10% попуст за цела палета подигната од магацин!

Лепак за Сипорекс

Градежно лепило за проботен блокови.
Потрошувачка 4-6м2 со една вреќа

Цена
260ден/25кг
Полна тула

намена: ѕидање и опшивки на оџаци, пополнување, ѕидови и друго.
64 парчиња/м2

Цена
25 ден
Гитер мазен

Мазна тула црвена која може да се користи за повеќе намени како за фасаден ѕид, подзидување, декорација и слично . 55ком/м2. Производство Грција.
64 парчиња/м2

Цена
17ден
Блок оџак Кб2

Блок оџак кој се користи за вентилација или изведување на оџак.
5 парчиња во м1

Цена
200ден/ком
Блок оџак приклучок

намена: за приклучок на грејно тело.

Цена
280 ден.
Блок оџак ф180

намена: ѕидање класичен оџак со опшивка.
3 парчиња во м1

Цена
200ден
Блок оџак ф250

намена: ѕидање класичен оџак со опшивка.
3 парчиња во м1

Цена
290 ден.

Пакован ситен песок

Градежен сепариран песок за малтерисување

Цена
130 ден вреќа~50кг

 

Стиропорни перли

Гранули од стиропор за најразлични намени, Може да се користи за во кошулици или други подрачја за зголемување на термо својствата. Се продаваат во вреќи од 16кг
 

Цена
5.440ден/16кг

Стаклени влакна

Стаклени влакна за армирање на кошулици. 910gr се доволни за 1м3 бетон.

Цена
430ден/910gr

 

Бетоно-мешалка LIV 130

Добро проверените бетономешалки од словенечкиот производител Лив. 2 години гаранција. Се чисти со Бетонрид.

Цена
17.000 ден.

 

Количка лимекс хрвастка

Градежна количка

Издржливи направени од дебелоѕиден лим, уште еден квалитетен производ од Лимекс Хрватска.
Тркало резервно со бандаж = 780ден

Цена
2.800 ден.

 

Градежен најлон

Градежен најлон

Се употребува кај кошулици, кровови, темели и слично. 5 м2/ кг.

Цена
130ден/кг

 

Готов Бетон Б20

Готов Бетон со висока јакост и голема отпорност. Само се додава вода. За секакви изведби и санации на бетон. Подобен и за столбови, серклажи, надвратници, АБ плочи и слично.

Цена
290ден/25кг

Готов малтер 30кг

Мешавина од цемент, песок и вар, идеален за малтерисување, израмнување и потполнување. Практичен и лесен за употреба.

Цена
190 ден/30кг

Готов бетон ММ50

Готов малтер за ѕидање со висока јакост и врзивост.Погоден за ѕидање на сите керамички, бетонски, тули за носечки или неносечки ѕидови како и за ѕидање на оџаци.

Цена
420ден/40кг

Ексмал

Саморазлевачки, готов малтер на цементна основа за залевање анкери, подлевање лежишта на носачи, огради, клупи, залевање вертикални и хоризонтални отвори во бетонски елементи и конструкции.

Цена
300ден/6кг 1000ден/25кг

 

ПОДИНГ К / 25КГ

Минерален посип во боја за површинско зајакнување кај механички оптоварени подни површини изведени на цементна основа како што се: паркиралишта, магацини, автосервиси, работилници, бензински станици, ладилници, хелиодроми и сл. Се нанесува – втрива врз свежа бетонска подлога во слој 3 - 5mm. Водоотпорен е и отпорен на мраз. Лесен е за изведба и одржување.

ПОТРОШУВАЧКА: 3-4 kg/m² 

цена паковање 25кг
770ден СИВ
970ден ЦРВЕН
1570ден ЗЕЛЕН

АДИНГКОЛОР РФ

Боја за подна обработка изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна и заштитна подна и ѕидна завршна обработка на бетонски, малтерисани и асфалтни површини кај магацини, гаражи, производни погони и сл.

ПОТРОШУВАЧКА за два слоја - 0,5-0,6 kg/m²  за три слоја - 0,65-0,8 kg/m²  

Бела боја
1.180ден 4кг
5.490ден 20кг (бела боја) 
  

Други бои
1.380ден 4кг  
6.370ден 20кг (други бои)

Цемент 42,5N

Основата на секоја градба и зафат. Портланд цемент од Цементара Скопје. Стандарден квалитет докажан низ децениите. Сега достапен и во 25кг паковања.
Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

 

Цена
410ден/50кг  215ден/25кг
Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нема потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.

 

Цена
390ден/вреќа
Бел цемент

Задржувајќи ги својствата на класичниот цемент белиот цемент има една голема предност а тоа е и самото име кажува-тоа што е бел. Чиста мат белина го прави идеален за градежни зафати каде треба да се внимава на естетскиот дел(пример ѕидање на стаклени призми) Сепак негативната страна е тоа што е дупло поскап од сивиот поради процесот на производство, кој бара многу повеќе енергија за производство. 

Цена
370ден/25кг