ТЕЧНА ГУМА

Tecna Guma Nilego Baner

Најчести прашања Течна гума

Што е Хидро Стоп?+

Дали има отпорност?+

Каде може да се премачка?+

Како се нанесува?+

*За совети за изолациите видете тука

Течна гума премаз

Во три слоја, се нанесува на веќе исушен претходен слој. Пред да се нанесе се нанесува грундот.

20кг = 5750ден
10кг = 2990ден
5кг  =  1550ден
1кг  =   330ден

Потрошувачка 1kg-2kg/м2 за 3 слоја
Достапни бои тука(се доплаќа)

Грунд за течна гума

Грунд течноста се премачкува на површината пред да се нанесе течната гума. Да се отпраши, исчисти и зголеми лепливоста на површината.

5л= 780ден.
1л= 190ден.


Потрошувачка 1Л=5м2

Хидроизолационо платно

Платно хидроизолационо за премази. Се поставува во средниот слој.
Во ролна на мерење од 1м или во ленти. Црна боја поради подобра прегледност на делови кои не се премачкани.

Цена
80ден/м2
Анти Слип

ANTI-SLIP финална хидроизолација –Идеален за: скали, површини околу базени,  тераси, лизгави внатрешни и надворешни површини, паркинзи, гаражи и др. Потрошувачка 1.5кг за м2. Сива боја.
Може да се нанесе врз течната гума за заштита и газење врз истата.

Цена
300ден/1кг 1430ден/5кг  4900ден/20кг

 

Најчести прашања-Влага

Имам влага со што да премачкам?+

Само од внатре да премачкам?+

Потребна е трака?+

Имам мувла?+

АДИТИВИ И ПРЕМАЗИ

 

Хидромал Флекс

Двокомпонентен систем за изведба на еластична хидроизолација на цементна основа. Се применува секаде каде има можност од појава на влага. Погоден за купатила, кујни и сл. Се нанесува со премачкување во повеќе слоеви. Потрошувачка 5-7м2 со едно паковање. Не се користи како завршен премаз. 
 

Цена
1400ден/10кг
Хидрофоб

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се додаава во бетони и малтери за влажни подрачја кои се во контакт со вода, мраз и соли за размрзнување .Ги заситува порите и капиларите на бетонот со што станува водонепропусен. Се додава при во бетонот 0,7-2,0% тежински во однос на масата на цементот.

Цена
450ден/5кг Пластипруф 20кг/1550ден
Хидромал

Хидроизолација на објекти како: базени, подрумски, ѕидни и подни површини, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.Практичен и за помали зафати или санации.

Цена
270ден/5кг
Бутил трака

Хидроизолациона Битул АДИНГ 10cm самолеплива заптивна трака, составена од леплив битул со заштитно платно. Задолжително се користи при хидроизолација за споеви и пукнатитни каде има можност од појава на влага како бањи, кујни, балкони, рамни кровови.... Може да се користи и за изолација и санација на оџаци и кровови.

Цена
1100ден/10м
 
Баумкол Протект 2К Хидроизолација

Двокомпонентна, високо еластична на цементна база водонепропустлива маса со одлична атхезија за подлогата, се нанесува исклучително брзо и едноставно дали со ваљак или со четка, или со машинска постапка. Смесата се применува за санација на бетонски површини, отпорна при позитивен и негативен притисок на вода, паропропустна и отпорна на смрзнување. За изолирање на балкони, тераси, купатила, базени, резервоари за вода и сл. За внатрешна и надворешна примена

Цена
3970 ден / 28кг
Баумакол 2к ЕЛАСТИК Хидроизолација

Двокомпонентна, високо еластична на цементна база водонепропустлива маса , отпорна при позитивен и негативен притисок на вода, паропропустна и отпорна на смрзнување. За изолирање на балкони, тераси, купатила, базени, резервоари за вода и сл. За внатрешна и надворешна примена. Смесата е погодна за области кои бараат флексибилност  на водонепропустливиот слој и отпорност на дејството на соли, масло и амониум сулфат.

Цена
4390 ден / 28кг
Баумакол Страп-Фикс Бутил Трака

Еластомерна, трајно еластична трака за дихтување, ширина 120 мм. Водоотпорна, и еластична дури и на ниски температури. Отпорна на соли, бази и киселини. Се употребува за дихтување на споеви и дилатациони фуги во купатила, перални, базени, на тераси и балкони, во систем со водонепропустни смеси како сто се Baumacol Proof и Baumacol Protect.

Цена
1450 ден / 10м
Кемафлекс ПУ 600мл (салама)

за пополнување дилетации и лепење на градежни матерјали

Цена
670 ден / ком
АДИНГКОЛОР РБ - боја за базен

Боја за завршна обработка на базени, изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна завршна и заштитна обработка на бетонски или малтерисани површини, изложени на постојан контакт со вода и атмосферски влијанија.

ПОТРОШУВАЧКА за два слоја 0,35-0,4kg/m² 

Цена
2.550ден 4кг / 12.200ден 20кг (сина боја)
Боја отпорна на мувла

MAXIDIS F е внатрешна, водоотпорна, акрилна  боја, високо отпорна на габи и мувла со извонредна покривност, белина, пропустливост на пареа и отпорност на влажно чистење.Потрошувачка 12m2/l за еден слој.

230
ден/0,65Л
720ден/3л
3200ден/15л

Импрегнација

Со примена на Фасил В, заштитената површина е водонепропусна, паропропусна, отпорна на мраз, заштитена од можноста за развој на мов, алги и лишаи, отпорна на алкалии и хлориди. За порозни материјали: бетон, малтер, бекатон плочи, камен, тула, керамиди, салонит плочи, фугирани површини. Потрошувачка 0.13-0.4кг/м2(зависно од порозноста на површината)

Фасил В 1кг = 250ден
Аква Стоп 10л = 2100ден 

Водоотпорен премаз

Погоден за тераси, балкони, огради, покриви и раб околу оџаци. Отпорен на сите временски услови како дожд и снег. Погоден за суви, влажни и мрсни површини. Може да пополни пукнатини и дупки ширина до 5 мм. Многу еластичен и отпорен. Сива боја но може да биде обоен.

Цена
1120 ден/1л

БИТУМЕНСКИ ИЗОЛАЦИИ

 

Најчести прашања-Битуменски изолации

Каде се применуваат битумените?+

Како се нанесуваат битумените?+

Само тефонд да ставам?+

Само да премачкам?+

Покле - Терхартија

Покле или ТЕРХАРТИЈА е производ од програмата "Битуменизиран покривен картон" и всушност е суров картон импрегниран со битумен, од двете страни обложен со битуменска маса и заштитен со погоден минерален материјал (песок). Служи за изолација од вода и влага. Примена: Покривната лепенка "ПОКЛЕ" поради едноставниот начин на вградување, има широка примена и тоа за: привремена заштита на објекти, материјали и сл. од атмосферски талози,
- заштита на привремени објекти, отворени складишта, настрешници, шупи, бараки и др.,
- заштита на термоизолација, посебно на покриви, кога ќе се постави под битуменска шиндра, ќерамиди и сл. - како меѓуслој при изведување на вертикални и хоризонтални хидроизолации.

Цена
580ден/10м2 (со песок). 840ден/20м2 (без песок)
Бимпласт

Бимпласт е хидроизолациска лента за заварување на база битумен, полимер, полнила и влошка (стаклен воал, стаклена ткаенина и полиестерски филц) Бимпластот е хидроизолациска лента со голем дијапазон на стабилност од ниски до високи температури, спаѓа во редот на поквалитетните ленти за хидроизолација. Хидроизолацискиот систем дава стабилност, трајност, едноставност за примена и добра приспособливост.
Примена - Бимпластот се применува за изведување на повеќеслојни хидроизолациски системи на покрив или под земја(темели,подруми,ѕидови) во два или повеќе слоја, самостојно или во комбинација со други ленти.Се вградува со преклоп од 10цм со заварување односно со топење со бренер.

Дебелина V 30K1= 1,28 - 1,32cm
Дебелина V 40K1= 1,72- 1,74cm

Цена
860ден/10м2 V30-K1            1170ден/10м2 V40-K1
Тефонд

Пластична фолија за хидро заштита на темели, подземни гаражи, подруми и тн.Тефондод се опшива околу темелите на објектот, се фиксира на одредени точки во зависност од специфичноста на изведбата.Во долниот дел на темелот со поставување на пластична цевка се формира блага закосеност се со цел дивертирање на надојдените води и влага назад кон долните слоеви на почвата,или како заштитна обвивка на бимпластот.Примена -  Тефондот како бубичаста фолија е заштита на претходната изолација(кондор траката и битуменот). Tефондот се поставува како заштита, со преклоп од 10cm со ковање со специјални шајки за тефонд. Тефондот се применува како задолжителна заштита на објектите од влага во делот на темелите од надворешната страна,како  заштита на индивидуални куќи, станбени згради, подземни простории, тунели и подземни гаражи, потпорни ѕидови .

Цена
80ден/м2
Битулит

Битулит е материјал за хидроизолација со органски растворувач. Се применува како ладен премаз подлога пред поставување на ленти за хидроизолација и пред премачкување со друг тип на битуменски изолации. Се користи за изолација на темели, ѕидови, подови, рамни кровови и тераси, а и како заштита на метал од корозија, на дрвото од влага и на водоводни цевки. 

Начин на примена: Се нанесува во ладна состојба со премачкување со помош на четка или ваљак, во еден слој на температура над 10C. Пред и после употребата, Битулитот се одржува во течна состојба со мешање. Површината мора да биде сува и чиста. Потрошувачката зависи од порозноста на подлогата и изнесува од 0,3 до 0,5kg/m2.  

Цена
490 ден/4.5кг
Битумен

Битумен е производ за топла постапка со или без неоргански полнила, кој се топи на температура до 180C. Се применува во градежништвото како средство за изведување хидроизолација за надземни и подземни работи, за изолација на темели, подрумски ѕидови, подови на тло, рамни кровови и тераси, за заштита на водоводни цевки и елементи. Примена: Растопениот битумен се нанесува на сува подлога претходно подготвена со битулит. Загревањето на битуменот се врши во оригиналната амбалажа. Топлиот премаз од битумен се нанесува со разлевање, а потоа со развлекување со специјални рамналки. Потрошувачка 1,5-2kg/m2 во еден слој дебелина од 2mm.

Цена
1250 ден/20кг
Бимизол

Бимизол - Еднокомпонентен хомоген премаз во вид на паста на база на битумен, полимер, растворувачи и полнила. Се применува по ладна постапка без претходно растворување или загревање што го прави доста практичен.

Примена: хидроизолација на рамни покриви,  (продори, сливници, атика, кровни завршетоци);
- хидроизолација на бањи, перални, изолација на надворешни ѕидови, подови во подземни простории,темели.
- антикорозивна заштита на нови лимени површини, вкопани резервоари 
- при обработка на тунели, изолација на резервоари, каптажи и сл
- репарација на стари изолации.   

Цена
570ден/4.5кг                2060ден/20кг