Најчести прашања - Цемент

Имате ли превоз?+

Дали имате истовар?+

Песок рефуз?+

Пакован ситен песок

Градежен сепариран песок за малтерисување

Цена
100 ден вреќа 50кг

 

Гасена Вар

Гасена Вар на дрва за молерисување и мн други намени во 25кг паковања

Цена
170ден/25кг

 

Стаклени влакна

Стаклени влакна за армирање на кошулици. 910gr се доволни за 1м3 бетон.

Цена
390ден/910gr

 

Бетоно-мешалка LIV 130

Добро проверените бетономешалки од словенечкиот производител Лив. 2 години гаранција

Цена
15.500 ден.

 

Количка лимекс хрвастка

Градежна количка

Издржливи направени од дебелоѕиден лим, уште еден квалитетен производ од Лимекс Хрватска

Цена
2.400 ден.

 

Градежен најлон

Градежен најлон

Се употребува кај кошулици, кровови, темели и слично. 5 м2/ кг.

Цена
120ден/кг

 

Готов малтер Unicret Isomat

Готов малтер за ѕидање и малтерисување. Едноставна употреба се додава само вода. Добра адхезија и стабилност. Идеален за ѕидање, малтерисување, израмнување на ѕидови и поправки.

Цена
Нема залиха

Готов малтер 25кг

Мешавина од цемент, песок и вар, идеален за малтерисување, израмнување и потполнување. Практичен и лесен за употреба.

Цена
170ден/30кг
Цемент

Основата на секоја градба и зафат. Портланд цемент од Цементара Скопје. Стандарден квалитет докажан низ децениите. Сега достапен и во 25кг паковања.
Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

 

Цена
Цена 320ден/50кг         180ден/25кг
Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нема потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.

 

Цена
Цена 300ден/вреќа
Бел цемент

Задржувајќи ги својствата на класичниот цемент белиот цемент има една голема предност а тоа е и самото име кажува-тоа што е бел. Чиста мат белина го прави идеален за градежни зафати каде треба да се внимава на естетскиот дел(пример ѕидање на стаклени призми) Сепак негативната страна е тоа што е дупло поскап од сивиот поради процесот на производство, кој бара многу повеќе енергија за производство. 

Цена
300ден/25кг