Најчести прашања - Цемент

Имате ли превоз?+

Дали имате истовар?+

Песок рефуз?+

Пакован ситен песок

Градежен сепариран песок за малтерисување

Цена
130 ден вреќа~50кг

 

Стиропорни перли

Гранули од стиропор за најразлични намени, Може да се користи за во кошулици или други подрачја за зголемување на термо својствата.

Цена
370ден

Стаклени влакна

Стаклени влакна за армирање на кошулици. 910gr се доволни за 1м3 бетон.

Цена
390ден/910gr

 

Бетоно-мешалка LIV 130

Добро проверените бетономешалки од словенечкиот производител Лив. 2 години гаранција. Се чисти со Бетонрид.

Цена
17.500 ден.

 

Количка лимекс хрвастка

Градежна количка

Издржливи направени од дебелоѕиден лим, уште еден квалитетен производ од Лимекс Хрватска.
Тркало резервно со бандаж = 1.040ден

Цена
3.200 ден.

 

Градежен најлон

Градежен најлон

Се употребува кај кошулици, кровови, темели и слично. 5 м2/ кг.

Цена
130ден/кг

 

Готов Бетон Б20

Готов Бетон со висока јакост и голема отпорност. Само се додава вода. За секакви изведби и санации на бетон. Подобен и за столбови, серклажи, надвратници, АБ плочи и слично.

Цена
290ден

Готов малтер 30кг

Мешавина од цемент, песок и вар, идеален за малтерисување, израмнување и потполнување. Практичен и лесен за употреба.

Цена
195 ден/30кг

Готов бетон ММ50

Готов малтер за ѕидање со висока јакост и врзивост.Погоден за ѕидање на сите керамички, бетонски, тули за носечки или неносечки ѕидови како и за ѕидање на оџаци.

Цена
420ден/40кг

Ексмал

Саморазлевачки, готов малтер на цементна основа за залевање анкери, подлевање лежишта на носачи, огради, клупи, залевање вертикални и хоризонтални отвори во бетонски елементи и конструкции.

Цена
270ден/6кг 1000ден/25кг

 

Цемент 42,5N

Основата на секоја градба и зафат. Портланд цемент од Цементара Скопје. Стандарден квалитет докажан низ децениите. Сега достапен и во 25кг паковања.
Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

 

Цена
430ден/50кг  225ден/25кг
Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нема потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.

 

Цена
420ден/вреќа
Бел цемент

Задржувајќи ги својствата на класичниот цемент белиот цемент има една голема предност а тоа е и самото име кажува-тоа што е бел. Чиста мат белина го прави идеален за градежни зафати каде треба да се внимава на естетскиот дел(пример ѕидање на стаклени призми) Сепак негативната страна е тоа што е дупло поскап од сивиот поради процесот на производство, кој бара многу повеќе енергија за производство. 

Цена
370ден/25кг