Пакован ситен песок

Градежен сепариран песок за малтерисување

Цена
100 ден вреќа 50кг

 

Гасена Вар

Гасена Вар на дрва за молерисување и мн други намени во 25кг паковања

Цена
150ден/25кг(нема во зимски период)

 

Стаклени влакна

Стаклени влакна за армирање на кошулици. 910gr се доволни за 1м3 бетон.

Цена
390ден/910gr

 

Бетоно-мешалка LIV 130

Добро проверените бетономешалки од словенечкиот производител Лив. 2 години гаранција

Цена
13.500 ден.

 

Количка лимекс хрвастка

Градежна количка

Издржливи направени од дебелоѕиден лим, уште еден квалитетен производ од Лимекс Хрватска

Цена
2050 ден.

 

Градежен најлон

Градежен најлон

Се употребува кај кошулици, кровови, темели и слично. 5 м2/ кг.

Цена
120ден/кг

 

Готов малтер Unicret Isomat

Готов малтер за ѕидање и малтерисување. Едноставна употреба се додава само вода. Добра адхезија и стабилност. Идеален за ѕидање, малтерисување, израмнување на ѕидови и поправки.

Цена
Цена 290/25кг

Готов малтер 25кг

Мешавина од цемент, песок и вар, идеален за малтерисување, израмнување и потполнување. Практичен и лесен за употреба.

Цена
160ден/30кг
Цемент

Стандард: Вистинскиот валиден стандард е МКС, според EN 197-1, цементот ов овој тип и со сила од оваа класа одговара на CEM II/B-M 42.5N. *) 45S - цемент од А-класа со просечна, рана (на 3 дена) сила на компресија означена со С

Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

 

Цена
Цена 290ден/вреќа 50кг         160ден/25кг

 

Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нмеа потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.

 

Цена
Цена 280ден/вреќа

 

 


 

Бесплатна испорака само за град Скопје  за сметки над 10.000 ден. Доплата 500 ден за сметки под 10.000 ден. Испорака по договор за Македонија.

Обезбедени сертификати и технички листови по барање на купувачот за сите градежни материјали. 

Погледнете ја галеријата на успешно испорачани и квалитетно монтирани производи.