Избор на опции:  

Фарбана Врата со Гравура

✔Ширина по мерка 60-100см
✔Каса штелувачка 8-29см
✔Висина 203-205см(можност за кратење/повисока)
✔Не се вклучени во цената рачки, монтажа.
✔15 Опции и комбинации(клик на повеќе)

Цена
17.700 ден. крило со саќе / 19,300 ден полно крило
Фарбана со Гравура - П4

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
20,250 ден. крило со саќе / 21.800 ден полно крило
Фарбана со Гравура - П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
20,250 ден. крило со саќе / 21.800 ден полно крило
Двокрилна Фарбана со Гравура П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
35,400 ден. крило со саќе / 38,600 ден полно крило
Двокрилна Фарбана со Гравура П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
35,400 ден. крило со саќе / 38,600 ден полно крило
Двокрилна Фарбана со Гравура П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
35,400 ден. крило со саќе / 38,600 ден полно крило
Надсветло Фарбана со Гравура П3

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
22.750 ден. крило со саќе / 25.950 ден полно крило
Надсветло Фарбана со Гравура

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
20,250 ден. крило со саќе / 21.800 ден полно крило
Надсветло фарбана со Гравура П4

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
22.750 ден. крило со саќе / 25.950 ден полно крило
Лизгачка Фарбана со Гравура

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
22,150 ден. крило со саќе