Избор на опции:

Фарбана Бела Врата

✔Ширина по мерка 60-100см
✔Каса штелувачка 8-29см
✔Висина 203-205см(можност за кратење/повисока)
✔Не се вклучени во цената рачки, монтажа.
 

Цена
15,200 ден. крило со саќе / 16.750 ден полно крило
Фарбана Бела - П4

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
17.700 ден. крило со саќе / 19,300 ден полно крило
Фарбана Бела - П3

Ширина по мерка 60-100см

Каса штелувачка 8-29см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,стакло,монтажа.

Цена
17.700 ден. крило со саќе / 19,300 ден полно крило
Двокрилна Бела П3/П3

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
30,350 ден. крило со саќе / 33,500 ден полно крило
Двокрилна Бела П4/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
30,350 ден. крило со саќе / 33,500 ден полно крило
Двокрилна Фарбана П1/П1

Ширина по мерка: 120-180см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 203-205см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа

Цена
30,500 ден. крило со саќе / 33,500 ден полно крило
Надсветло Фарбана П3

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
20,250 ден. крило со саќе / 21.800 ден полно крило
Надсветло Фарбана Бела

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
17.700 ден. крило со саќе / 19,300 ден полно крило
Надсветло Фарбана Бела П4

Ширина по мерка: 60-100см

Каса на штелување: 8-29см

Висина стандард: 238-240см

Не се вклучени: рачки,стакло,монтажа.

Цена
20,250 ден. крило со саќе / 21.800 ден полно крило
Лизгачка Фарбана Бела

Ширина по мерка 70-96см

Каса на штелување 10-28см

Висина 203-205см

Не се вклучени во цената рачки,монтажа.

Цена
19 600 ден. крило со саќе /